Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akademik Personel

MÜDÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAMİ YILDIZ

Tel: 0382 288 23 35

E-mail: mehmetsamiyildiz@hotmail.com


Öğr. Gör. Ayşegül CAN

İletişim: 0382 288 26 13