Yönetim Kurulu Toplantısı (18.04.2018)

Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeleri merkez müdürü Dr. Öğ. Üy. Mehmet Sami Yıldız başkanlığında III. Uluslararası  Aksaray Sempozyumu ilanına çıkarılması için toplanmışlardır.

 Toplantıda aşağıdaki konular görüşülüp ve sonuçlandırılmıştır.

  1. Sempozyum isminin ve tarihinin
  2. Önemli tarihlerin
  3. Konuların
  4. Kayıt ücretinin
  5. Yazım İlkelerinin
  6. Web Sitesinin
  7. Sempozyum Onursal Başkanlarının
  8. Düzenleme Kurulunun
  9. Bilim Kurulunun belirlenmesi  ve düzenlenmesi