Tarihçe

        Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Türk Kültürü Araştırmaları Merkezi kurulması teklifi  24/11/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Türk Kültürünü Araştırma Merkezi kurulmuştu. Bu merkez adı, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 27/07/2012 tarih ve B.30.2.ASÜ.0.00.00.01/385-2826 sayılı yazısında Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmesi teklif edilmiş, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi 12/09/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı geçen merkez adı Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.