Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU (26-28 EKİM 2017)

 Üniversiteler; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, bölgesel analiz çalışmaları ve bulundukları şehirlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve ulusal kalkınmada önem arz etmektedir. Bu çerçevede; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  işbirliği ile düzenlenen II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İlki 27-29 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen sempozyumda; uluslararası düzeyde bilim insanlarını, Aksaray İli ile ilgili tüm değerleri bilimsel bir disiplin içerisinde teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmiştir.

II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün birlikte organize ettiği, 35 akademisyenin eserlerinden oluşan “Türk Sanatları Sergisi” açılışı ile başlamıştır. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bu sempozyumum kendileri açısından kıymetli olduğunu ifâde etmiştir. “Şehrin dünü, bugünü, yarını, tarihi, turizmi, siyaseti, türküsü, halısı, oyası… Aksaray Sempozyumu ile bilimsel bir disiplin içerisinde şehrin tüm bu değerlerini işlemek istiyoruz.  İkincisini bu yıl düzenlediğimiz sempozyumda, Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Amacımız, yıllar içerisinde, şehrimize akademik değeri de olan kalıcı bir külliyat bırakmaktır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşmasını tamamlamıştır.

Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Yıldız ise II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun güzel bir boyutunun da şehirdeki işbirliği olduğunu belirtmiştir. Bu birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesi dileklerinde bulunan Yıldız, kısaca Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi ve bu merkezin çalışmalarını şu şekilde anlatmıştır: “Merkezimiz 2015 yılı sonlarında teşkilatlanmasını tamamladı ve farklı etkinlikler düzenledi. Bunlardan birisi şehrimizin yaşayan değerlerinin hayat hikâyelerinin belgeselleştirilmesi ve kitaplaştırılması oldu. Bu çalışmamız devam edecek. Diğer bir çalışmamız ise bugün ikincisi gerçekleştirilen Aksaray Sempozyumu. Bu Sempozyum, Aksaray’ın değerlerinin uluslararası ölçekte tanıtılmasına da vesile olmaktadır.”

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da 2016 yılında ilki düzenlenen Aksaray Sempozyumu’nun şehre önemli katkıları olduğunu belirterek, çeşitli oturumlarda aktarılan bilgilerin ardından -bir akademisyenin de katkılarıyla- Cemaleddin Aksarayi’nin anlatıldığı bir kitap çalışmasını şehre kazandırdıklarını söylemiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenen Aksaray Sempozyumu’nun da verimli geçeceğine inandığını dile getiren Yazgı, “Şehrimiz 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Özellikle Âşıklı Höyük bu anlamda çok önemli bir mekân. Kendi tarihimizi, kültürümüzü değerlerimizi en iyi şekilde bilip genç nesillere aktarmamız gerekiyor. Sempozyum bu bakımdan da önem teşkil ediyor” şeklinde ifâdede bulunmuştur.

Protokol konuşmalarının ardından, başkanlığını Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un gerçekleştirdiği çağrılı konuşmacı açılış oturumunda dört sunum yapılmıştır. Prof. Dr. Nedim Serinsu “Somuncu Koca Hazretleri ve Oğlu Yusuf Hakiki Bize Ne Söylüyor?” başlıklı bir sunum yaparken, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran “Tarih Öncesinden Tarih Çağlarına Kadar Aksaray Tarihi,” Prof. Dr. Aliye Öztan “Erken Tunç Çağından Roma’ya Aksaray” ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy da “Aksaray’ın Tarihteki ve Günümüzdeki Kültürel Önemi” konu başlıkları altında bilgiler vermişlerdir. Ayrıca, Sempozyumun 2. Günü de çağrılı konuşmacı oturumu ile başlamış ve Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Necmettin Aygün’ün yürüttüğü söz konusu oturumda; Prof. Dr. Caner Arabacı “Anadolu’nun Vatanlaşma Sürecinde Aksaray’ın Yeri” başlıklı bir sunum yaparken, Doç. Dr. Haşim Şahin “Somuncu Baba’nın Tarihi Şahsiyeti” ve Doç. Dr. Necmettin Aygün de “1830’larda Aksaray’ın İdari ve Sosyal Tarihi” başlıklı konuları ile sempozyuma katkı sağlamışlardır. II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun kapanış oturumu ise Prof. Dr. Doğan Yörük’ün “16. Yüzyıl Aksaray Kırsalında Kolonizatör Dervişler” başlıklı sunumu ile başlamış ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın “Yenilikçi ve Özgün Bir Yönetim Anlayışı İle Aksaray Belediyesi” temalı sunumunun ardından Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’nun da konuşma gerçekleştirdiği protokol konuşmaları ile tamamlanmıştır.

Üç gün süren II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda 119 sözlü bildiri sunulmuştur. Sempozyumda; 17 tematik alanda sunumlar yapılmış olup eş zamanlı 4 farklı salonda toplam 27 oturum gerçekleştirilmiştir. Aksaray’da Sosyal Hayat, Eğitim, Marka Kent, Tarihi Sanat Eserleri, Mimarlık, Kültürel Miras, Milli Mücadeleden Cumhuriyet Dönemine Aksaray, Kentsel Dönüşüm / Yenilenme / Kent Kimliği / Sanayi, Yerel Yönetimler, Tasavvuf-Somuncu Baba, Medya, El Sanatları, Turizm, Bir Şehir Olarak Aksaray, Sanat-Edebiyat, Tarihte Aksaray,  Nüfus ve Demografik Hareketler / Aksaray / Aksaraylılar / Ekonomi II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda üzerinde durulan tematik konu başlıklarıdır.

II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun üçüncü gününde Aksaray İl Kültür  Müdürlüğünün rehberliğinde; Selime Katedrali, Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Aksaray Müzesine gezi düzenlenmiş, böylelikle sempozyuma katılan misafirlerimize Aksaray İlinin değerleri tanıtılmıştır.

Sempozyumun gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen ve katılımlarıyla bizleri şereflendiren akademik camiamıza, misafir dinleyicilerimize ve öğrencilerimize; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına; sempozyumun kapanış oturumunu şereflendiren Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’ya ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami YILDIZ