Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aksaray Sempozyumu


“VI. Uluslararası Aksaray Sempozyumu” 27-28 Ekim 2021


Değerli Bilim İnsanları;

Üniversiteler; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, bölgesel analiz çalışmaları ve bulundukları şehirlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve ulusal kalkınmada önem arz etmektedir. Bu çerçevede; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi ve Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek olan VI. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Aksaray ile ilgili tüm değerleri bilimsel bir disiplin içerisinde teorik bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlamak adına siz kıymetli bilim insanlarını VI. Uluslararası Aksaray Sempozyumuna davet ediyoruz.


SEMPOZYUMUN AMACI

Sempozyumun esas amacı, tarihi, kültürü ve birikimi ile Anadolu’nun güzide merkezlerinden biri olan Aksaray’ın coğrafi, tarihi, mimari, sanatsal güzelliklerinin bilim insanları tarafından araştırılarak gün yüzüne çıkarılmasıdır.  Ayrıca 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da yapılacak olan sempozyuma 12 temel alanın dâhil edilmesiyle Aksaray’ın tüm yönleriyle araştırılması sağlanacaktır. Bu temel amaca ilaveten alt amaçlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Köklü tarihi geçmişine bağlı olarak Aksaray’ın ilmi, dini, sosyal, kültürel, sanatsal tüm değerlerinin bilimsel arka planının oluşturulması,
  • Zengin tarihini gün ışığına çıkarmak için arkeolojik çalışmaların sonuçlarının duyurulması,
  • Önemli bir kültürel motif olan Aksaray’ın rolünün bilimsel ilkelerle belirlenmesi,
  • Tarihte ve günümüzde geçiş güzergâhında olması nedeniyle ticari ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilimsel incelemelerin neticelerinin duyurulması,
  • Kapadokya ve Tuz Gölü havzasında yer alması nedeniyle turizm bakımından yapılan faaliyetlerin çıktılarının değerlendirilmesi,
  • Selçuklu döneminin önemli kentlerinden biri olması nedeniyle dönemin bilinmeyen yönlerinin Aksaray üzerinden araştırılmasının sağlanması,
  • Spor ve sağlıkta ihtisaslaşması nedeniyle Aksaray Üniversitesi’nin öncülüğünde spor ve sağlık alanında yaşanan gelişmelerin bilgilendirilmesinin yapılması,
  • Aksaray’a ait bitki ve hayvan çeşitliliğinin araştırılması,
  • Yunus Emre, Somuncu Baba, Yûsuf Hakîkî Baba ve Cemâleddin Aksarâyî gibi şehrin manevi değerlerine ait literatürün derinlemesine araştırılması,
  • Aksaray’ın günümüz sosyo-kültürel yapısı, bu yapının geliştirilmesi, problemleri ve çözüm yolları noktasında ve yeni başlıklar çerçevesinde bilimsel toplantıların alt yapısının oluşturulması.

SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ

Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması ve Anadolu’nun ortasında bulunması hasebiyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu miras binlerce yıllık süre zarfında oluşan ve her geçen gün katlanarak büyüyen bir hazinedir. Hıristiyanlık öncesi ve sonrasından Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine kadar tarih sahnesinde önemli roller alan Aksaray, her dönemde dikkat çeken bir kent olmayı başarmıştır. Özellikle Selçuklu döneminde yıldızı parlayan bölge adeta merkez görevi görmüştür.

Kapadokya bölgesinde yer alması ve Tuz Gölü havzasında bulunması, Aksaray’ın doğal güzelliklerinin şekillenmesinde önemli birer etken olmuştur. Buna bağlı olarak bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zenginleşen Aksaray, özellikle “Allı Turna”ların (Flamingo) uğrak yeri olmuştur. Hem Tuz Gölü hem de Kapadokya bölgesinin önemli birer destinasyon olmasından dolayı turizm potansiyeli her geçen gün artan Aksaray, cazibe merkezi hâline gelmiştir. Bilhassa Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Hasan Dağı, Selime gibi doğal güzelliklerini görmek isteyenler, kültür turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmektedir. Günümüz teknolojik imkânları, sosyal medya gibi etkenlerle birleşerek turistik bölgelerin tanıtımının yapılmasını daha önemli bir hâle getirmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinden gezginler ve fotoğrafçılar doğal güzellikleri ve hayvanları görmek adına binlerce kilometre kat etmektedirler.

Sadece dışarıdan gelen gezginlere değil, içinde yaşadığımız şehrin sakinleri olarak bizlere de Aksaray’ın tanıtımı adına büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda üniversiteler, içinde bulundukları şehirlerin tanıtımının sağlanması, tarihi, kültürel, coğrafi, jeolojik, ekonomik yönlerinin araştırılması adına bir lokomotif görevi görmektedir. Özellikle bilimsel art alanın oluşturulmasında birincil derecede sorumlu olan üniversiteler; çalıştaylar, sempozyumlar, panel ve söyleşiler ile bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Aksaray’da yaşayanlar olarak bu görev, şehrin yönetiminden üniversiteye kadar tüm paydaşların ortak yükümlülüğündedir. Aksaray Sempozyumları da şehir adına bir külliyatın oluşmasında büyük önem arz etmektedir.

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insan yaşamının neredeyse tüm alanları etkilenmiştir. Ekonomiden sağlığa, spordan siyasete birçok alan bu salgının yol açtığı durumdan nasibini almıştır. Bu kapsamda her yıl düzenlenen Aksaray Sempozyumu, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da çevrimiçi sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Böylece, teknolojik imkânlarla Aksaray’ın külliyatına olan katkı sağlanmaya devam edecektir.


KONULAR

Sempozyum kapsamında 12 temel alanı kapsayacak şekilde Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Temel Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ile Spor Bilimleri alanlarından Aksaray temalı bildiriler kabul edilecektir.


KURULLAR

Onur Kurulu

Hamza AYDOĞDU, Aksaray Valisi
Evren DİNÇER, Aksaray Belediye Başkanı
Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Tayfun ÇELİK, Aksaray Belediyesi Başkan Yrd.
Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, Aksaray Üniversitesi Rektör Yrd.
Mustafa DOĞAN, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü
Doç. Dr. Muhammet SARI
Doç. Dr. Ramazan ATA
Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Öğr. Gör. Murat AKIL
Arş. Gör. Mehmet ÖZKAYA

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Aysen SOYSALDI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sergii V. SOROKİN, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Doç. Dr. İrina POKROVSKA, Ukrayna Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed SARI, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Tatiana TIMKOVA, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK, Düzce Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan EKİCİ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ, Aksaray Üniversitesi


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme Tarihleri: 1 Haziran-1 Eylül 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 6 Eylül 2021
Sempozyum Katılım Bedeli Ödeme Tarihleri: 7 Eylül-7 Ekim 2021
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2021
Sempozyum Programının Yayınlanması: 18 Ekim 2021
Sempozyum Tarihi: 27-28 Ekim 2021


KAYIT

Kayıt Seçenekleri Ücret ( ₺)
Öğretim Üyesi 100  ₺
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman vd.   75  ₺
Öğrenci   50  ₺

SEMPOZYUM SEKRETERYA&İLETİŞİM

Bildiri özetlerinin gönderimi ve iletişim için aşağıdaki e-posta adresini kullanınız. 

E-posta: aksaraysempozyumu@aksaray.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Telefon: 0382 288 2613 


Daha önceki yıllarda düzenlenen Aksaray Sempozyumuna ilişkin özet ve tam metin bildiri kitapları aşağıda bulunmaktadır:

I. Sempozyumun (2016) Özet metinleri yayınlanmamıştır.
I. Sempozyumun (2016) Tam metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

II. Sempozyumun (2017) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
II. Sempozyumun (2017) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz

III. Sempozyumun (2018) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
III. Sempozyumun (2018) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

IV. Sempozyumun (2019) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
IV. Sempozyumun (2019) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

V. Sempozyumun (2020) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
V. Sempozyumun (2020) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.