Aksaray Üniversitesi
Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aksaray Sempozyumu

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Sonuç Bildirgesine buradan erişebilirsiniz.

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Çevrimiçi Programımız yayınlanmıştır. Sempozyum Programına buradan erişebilirsiniz. (PDF) (Excel)

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde çevrimiçi olacak şekilde Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi programımız Microsoft Teams uygulaması üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda aşağıdaki linkler üzerinden Microsoft Teams’e üye olabilir ya da "Tarayıcıdan devam et" seçeneği ile katılabilirsiniz. Ayrıca sempozyum programında yer alan sunum yapacak katılımcıların telefon numaralarını aksaraysempozyumu@aksaray.edu.tr mail adresine göndermeleri rica olunur.

Microsoft Teams İndirmek için Tıklayınız
Microsoft Teams’e üye olmak için Tıklayınız

Lütfen giriş yaparken adınızı ve soyadınızı yazınız. Aksi taktirde düzenleyiciler lobiden geçişinize izin vermeyecektir. Bildiri sunacakların unvanlarını da yazmaları önerilir. 


VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, kabul edilen bildirilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sempozyumda sunulan bildiriler elektronik olarak yayınlanacaktır.

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, özet metin şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, tam metin şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.


“VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu-1923’ten 2023’e Aksaray” 23-24 Ekim 2023


Değerli Bilim İnsanları;

Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı pekiştiren Anadolu’daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilanıyla ilk yüzyılımıza girerken, öncelikle millî mücadeledeki destansı meydan okumanın ve Anadolu’da yeniden doğuşun öncülerini saygıyla selamlıyoruz.

Aksaray ile ilgili tüm değerleri bir araya getirerek bir külliyat oluşturma bilinciyle düzenlenen VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. “Türkiye Yüzyılı” programından hareketle bu yılki sempozyumun ana teması “1923’ten 2023’e Aksaray” olarak belirlenmiştir. Söz konusu ana tema ekseninde düzenlenecek olan sempozyumda, Aksaray ile ilgili tüm değerleri bilimsel bir disiplin içerisinde teorik bilginin pratiğe aktarılması noktasında buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlamak adına siz kıymetli bilim insanlarını VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumuna davet ediyoruz.


SEMPOZYUMUN AMACI

Sempozyumun esas amacı, tarihi, kültürü ve birikimi ile Anadolu’nun güzide merkezlerinden biri olan Aksaray’ın 1923’ten 2023’e kadar geçen yüz yıllık süreçte tüm yönleriyle ele alındığı çalışmalara yer vererek bu serüven içerisinde kat ettiği gelişimi gözler önüne sermektir. Bu temel amaca ilaveten alt amaçlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Aksaray  ilinin yüz yıllık süreçteki şehircilik anlayışı.
 • Aksaray’ın köklü tarihi geçmişinin getirmiş olduğu ilmi, dini, sosyal, kültürel, sanatsal tüm değerlerinin bilimsel arka planının oluşturulması,
 • Zengin tarihini gün ışığına çıkarmak için arkeolojik çalışmaların yüz yıl sonunda ortaya çıkan sonuçlarının duyurulması,
 • Önemli bir kültürel motif olan Aksaray’ın yüz yıllık rolünün bilimsel ilkelerle belirlenmesi,
 • Tarihte ve günümüzde geçiş güzergâhında olması nedeniyle ticari ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilimsel incelemelerin neticelerinin duyurulması,
 • Kapadokya ve Tuz Gölü havzasında yer alması nedeniyle turizm bakımından yapılan faaliyetlerin çıktılarının değerlendirilmesi,
 • Selçuklu döneminin önemli kentlerinden biri olması nedeniyle dönemin bilinmeyen yönlerinin Aksaray üzerinden araştırılmasının sağlanması,
 • Spor ve sağlıkta ihtisaslaşması nedeniyle Aksaray Üniversitesi’nin öncülüğünde spor ve sağlık alanında yaşanan gelişmelerin bilgilendirilmesinin yapılması,
 • Aksaray’a ait bitki ve hayvan çeşitliliğinin araştırılması,
 • Yunus Emre, Somuncu Baba, Yûsuf Hakîkî Baba ve Cemâleddin Aksarâyî gibi şehrin manevi değerlerine ait literatürün derinlemesine araştırılması,
 • Aksaray’ın günümüz sosyo-kültürel yapısı, bu yapının geliştirilmesi, problemleri ve çözüm yolları noktasında ve yeni başlıklar çerçevesinde bilimsel toplantıların alt yapısının oluşturulması.

SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ

Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması ve Anadolu’nun ortasında bulunması hasebiyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu miras binlerce yıllık süre zarfında oluşan ve her geçen gün katlanarak büyüyen bir hazinedir. Hıristiyanlık öncesi ve sonrasından Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine kadar tarih sahnesinde önemli roller alan Aksaray, her dönemde dikkat çeken bir kent olmayı başarmıştır. Özellikle Selçuklu döneminde yıldızı parlayan bölge adeta merkez görevi görmüştür.

Kapadokya bölgesinde yer alması ve Tuz Gölü havzasında bulunması, Aksaray’ın doğal güzelliklerinin şekillenmesinde önemli birer etken olmuştur. Buna bağlı olarak bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zenginleşen Aksaray, özellikle “Allı Turna”ların (Flamingo) uğrak yeri olmuştur. Hem Tuz Gölü hem de Kapadokya bölgesinin önemli birer destinasyon olmasından dolayı turizm potansiyeli her geçen gün artan Aksaray, cazibe merkezi hâline gelmiştir. Bilhassa Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Hasan Dağı, Selime gibi doğal güzelliklerini görmek isteyenler, kültür turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmektedir. Günümüz teknolojik imkânları, sosyal medya gibi etkenlerle birleşerek turistik bölgelerin tanıtımının yapılmasını daha önemli bir hâle getirmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinden gezginler ve fotoğrafçılar doğal güzellikleri ve hayvanları görmek adına binlerce kilometre kat etmektedirler.

Sadece dışarıdan gelen gezginlere değil, içinde yaşadığımız şehrin sakinleri olarak bizlere de Aksaray’ın tanıtımı adına büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda üniversiteler, içinde bulundukları şehirlerin tanıtımının sağlanması, tarihi, kültürel, coğrafi, jeolojik, ekonomik yönlerinin araştırılması adına bir lokomotif görevi görmektedir. Özellikle bilimsel art alanın oluşturulmasında birincil derecede sorumlu olan üniversiteler; çalıştaylar, sempozyumlar, panel ve söyleşiler ile bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Aksaray’da yaşayanlar olarak bu görev, şehrin yönetiminden üniversiteye kadar tüm paydaşların ortak yükümlülüğündedir. Aksaray Sempozyumları da şehir adına bir külliyatın oluşmasında büyük önem arz etmektedir.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Aksaray Sempozyumu, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da çevrimiçi sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Böylece, teknolojik imkânlarla Aksaray’ın külliyatına olan katkı sağlanmaya devam edecektir.


KONULAR

Sempozyum kapsamında; Tarım, Hayvancılık, Ekonomi, Siyaset, Mimari, Spor, Madencilik, Sanayi, Ticaret, Tarih, İlahiyat, Sanat, Müzik ve Edebiyat alanlarından 1923'ten 2023'e Aksaray temalı bildiriler kabul edilecektir.


KURULLAR

Onur Kurulu

Mehmet Ali KUMBUZOĞLU, Aksaray Valisi
Evren DİNÇER, Aksaray Belediye Başkanı
Alpay ARIBAŞ, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Yakup Kadri PEREK, Aksaray Belediyesi Başkan Yrd.
Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK, Aksaray Üniversitesi Rektör Yrd.
Mustafa DOĞAN, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü
Doç. Dr. Ramazan ATA
Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ULU
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan VURGUN
Dr. Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Dr. Öğr. Gör. Murat AKIL
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Aysen SOYSALDI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül GÜNEY, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı SEZER, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan YÖRÜK, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hatim ELHATİP, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Haşim ŞAHİN, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed SARI, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat TOPAL, Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Osman DOĞANAY, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Seher KARAMAN, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Sergii V. SOROKİN, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN, Yıldız Teknik Ümiversitesi
Doç. Dr. Abdolvahıd SOOFIZADEH, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. A. Cüneyt ER, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ali KAYA, Aksaray Üniversitesi 
Doç. Dr. Aysun ÖCAL, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan AKTAN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Fadime EROĞLU, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan EKİCİ, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ivanna BANCOVA, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail BAYRAKLI, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. İrina POKROVSKA, Ukrayna Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi
Doç. Dr. Ludmila KOR, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mariya YANIOGLO, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Murat GÜL, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ŞEN, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Necattin HANAY, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Alp KAYABAŞI, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia Gökçen KAYABAŞI, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Raisa KOVRIKOVA, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Selahattin SATILMIŞ, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Sofia SULAC, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Tatiana TIMKOVA, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Doç. Dr. Turan AÇIK, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Zemine ALIYEVA, Kiev National Taras Shevchenko Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adel Fadhil  Abed ABED, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ÖZTÜRK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK, Düzce Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz KÜRKLÜ BOZKIR, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Galina MUTAF, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Garip AYDIN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan EKİCİ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAL, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ULU, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan VURGUN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Saddam Husein KAZUM, Irak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞİMŞEK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Güllü KARANFİL, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa GÜMÜŞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. Ayşegül CAN, Aksaray Üniversitesi


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme Tarihleri: 1 Temmuz - 15 Eylül 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 27 Eylül 2023
Sempozyum Katılım Bedeli Ödeme Tarihleri:  11 Eylül - 2 Ekim 2023
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 2 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023
Sempozyum Programının Yayınlanması: 20 Ekim 2023
Sempozyum Tarihi: 23-24 Ekim 2023


KAYIT

Katılım Ücreti (Online) Ücret ( ₺)
Öğretim Üyesi  250  ₺
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman vd.  225  ₺
Öğrenci (Çalışan)  200  ₺
Öğrenci (Çalışmayan)  Ücretsiz

 


Banka Adı : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Hesap Adı : VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu
Açıklama : VIII. Sempozyum Ücreti
İban Numarası : TR310001000026482391346665
Hesap Numarası : 48239134-6665
Not: Kayıt ücreti dekontunu aksaraysempozyumu@aksaray.edu.tr mail adresine lütfen gönderiniz ! Sunumu yapılmayan bildirilerin ücretleri tekrardan iade edilmemektedir.


SEMPOZYUM SEKRETERYA&İLETİŞİM

Bildiri özetlerinin gönderimi ve iletişim için aşağıdaki e-posta adresini kullanınız. 

E-posta: aksaraysempozyumu@aksaray.edu.tr

Dr. Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Telefon: 0382 288 2613 


Daha önceki yıllarda düzenlenen Aksaray Sempozyumuna ilişkin özet ve tam metin bildiri kitapları aşağıda bulunmaktadır:

I. Sempozyumun (2016) Özet metinleri yayınlanmamıştır.
I. Sempozyumun (2016) Tam metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

II. Sempozyumun (2017) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
II. Sempozyumun (2017) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz

III. Sempozyumun (2018) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
III. Sempozyumun (2018) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

IV. Sempozyumun (2019) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
IV. Sempozyumun (2019) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

V. Sempozyumun (2020) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
V. Sempozyumun (2020) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

VI. Aksaray Sempozyumunun (2021) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
VI. Aksaray Sempozyumunun (2021) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (2022) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.
VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (2022) Tam Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (2023) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.