Aksaray Üniversitesi
Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon & Vizyon

Aksaray kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili çalışmalara öncülük etmek; disiplinlerarası çalışmalar yapmak; Aksaray kültürünün, tarihinin ve edebiyatının yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi araştırılması, tanıtılması ve öğretilmesine dönük projeler üretmek; ilgili olduğu sahalarda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak


Aksaray’ın tarihi, edebiyatı, halkbilimi, kültürü ve diğer sahalarında araştırma ve inceleme yapmak; bu sahalarda elde edilen sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmak; konuyla ilgili sempozyum, panel, çalıştay, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.