Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İdari Personel

                                                         

Şube Müdürü Menderes ÇELİK                                                      Bilgisayar İşletmeni Emrah YILDIRIM

Tel: 0382 288 26 90                                                                     Tel: 0382 288 26 14

E-mail: mecelik@aksaray.edu.tr                                                  E-mail: emrahyildirim@aksaray.edu.tr