Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcıları

Öğr. Gör. Ayşegül CAN

MÜDÜR YARDIMCISI