Aksaray Üniversitesi
Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bizim Yunus Sempozyumu

Uluslararası Bizim Yunus Sempozyumu (26 - 28 Mayıs 2021) sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz. (PDF)

Bizim Yunus Sempozyumu Çevrimiçi Programımız yayınlanmıştır. Sempozyum Programına buradan erişebilirsiniz. (PDF) (Excel)

Programımız Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecektir. Bu kapsamda aşağıdaki linkler üzerinden Microsoft Teams’e üye olabilir ya da "Tarayıcıdan devam et" seçeneği ile katılabilirsiniz.

Microsoft Teams İndirmek için Tıklayınız
Microsoft Teams’e üye olmak için Tıklayınız

Lütfen giriş yaparken adınızı ve soyadınızı yazınız. Aksi taktirde düzenleyiciler lobiden geçişinize izin vermeyecektir. Bildiri sunacakların unvanlarını da yazmaları önerilir.

Bizim Yunus Sempozyumu, kabul edilen bildirilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.


"Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus" Sempozyumu 26-27-28 Mayıs 2021

Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selâm olsun.


Değerli Bilim İnsanları;

Yunus Emre, 700 yıl öncesinden günümüze kadar uzanan sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün timsalidir. O, aradan geçen uzun bir zaman dilimine rağmen, bugün bile günümüze tesir edebilen sevgi eridir. Bu nedenle Yunus Emre’nin hayatı, yaşadığı çevre, edebî kişiliği, düşünceleri, tasavvuf anlayışı ve insan sevgisi gibi konuların üzerinde derinleşmek gerektiği bir gerçektir.

Küreselleşme çerçevesinde her alanda kültür ve medeniyet değerlerimizle bulunmak, bu değerlerden kopmamak adil, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya için elzemdir. Yunus Emre’nin, insan sevgisini esas alan görüşleri bütün dünyada barış sloganları hâline dönüşmüş ve UNESCO tarafından vefatının 700. yılı olması münasebetiyle 2021 yılı Yunus Emre’ye atfedilmiştir. Bu kapsamda; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi, Ortaköy Kaymakamlığı ve Ortaköy Belediyesinin eşgüdüm içerisinde yürüteceği “Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu”nda Yunus Emre hakkında çalışmaların yapılması, Yunus Emre’nin yaşadığı coğrafyanın birer kurumları olarak görev telakki edilmektedir.

Yunus Emre hakkında bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir; fakat bu çalışmalar, çoğu zaman belirli kesimler tarafından yapıldığı için Yunus Emre, gerektiği şekilde tanıtılamamıştır. Yunus Emre, bu dar tanıtmaların hiçbirine sığmayan, evrensel bir isimdir. Bu yüzden Yunus Emre ile ilgili çalışmaların derinlemesine yapılması gerekmektedir. Bu vesileyle sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çalışan değerli araştırmacıları, “Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu”na davet ediyoruz.


AMAÇ

Yunus Emre’yi anmak ve öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak için farklı konu başlıklarıyla “Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu” düzenlenecektir. Bu temel amaca ilaveten alt amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yunus Emre’nin menkıbevi-tarihi yönünü incelemek,
 2. Yunus Emre’nin eserlerine farklı bir bakış açışı geliştirmek, yeniden okumalar yapmak,
 3. Yunus Emre’nin şiirlerindeki dil özelliklerinin Orta Anadolu dil özellikleriyle benzeyen yönlerini açığa çıkarmak,
 4. Yunus Emre’nin şiirlerine yazılan nazirelerin metinlerarası ilişkiler bağlamında değerlendirilmesini sağlamak,
 5. Yunus Emre’nin şiir ve şair anlayışı ile ilgili çalışmalar yaparak poetikasını oluşturmak,
 6. Yunus Emre Divanı’nda mefhumlar üzerine ayrıntılı incelemeler yapmak,
 7. Yunus Emre’nin günümüze kadar olan tesirlerini edebi bağlamda incelemek,
 8. Köklü tarihi geçmişine bağlı olarak Aksaray’ın Yunus Emre ile ilişkisini ortaya koymak.
   

KONULAR

 • Yunus Emre’nin menkıbevi-tarihi hayatı,
 • Yunus Emre’nin eserleri ışığında XIII. yüzyılda Anadolu,
 • Anadolu’da yazı dilinin gelişimine öncülük eden bir şahsiyet olarak Yunus Emre,
 • Yunus Emre’nin eserlerini yeniden okumak,
 • Yunus Emre’nin Türkçesi,
 • Yunus Emre’nin eserlerinde Aksaray ağzı ile ilgili ibareler,
 • Yunus Emre’nin mecmualardaki şiirleri,
 • Yunus Emre’nin edebi kişiliği,
 • Yunus Emre’nin şiir ve şair anlayışı,
 • Yunus Emre Divanı’nda mefhumlar,
 • Yunus Emre’nin tasavvufi kişiliği,
 • Yunus Emre ve Tapduk Emre ilişkisi,
 • Yunus Emre'nin Türk halk anlatı geleneği içerisindeki yeri,
 • Yunus Emre’ye nazire yazan şairler,
 • Yaşadığı dönemden günümüze Yunus Emre'nin tesirleri,
 • Yunus Emre’nin insan sevgisi,
 • Yunus Emre ve Aksaray ilişkisi,
 • Yunus Emre ile ilgili olmak kaydıyla bilim kurulunca kabul edilecek olan diğer konular.

KURULLAR

Onur Kurulu

Hamza AYDOĞDU, Aksaray Valisi
Evren DİNÇER, Aksaray Belediye Başkanı
Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Rektörü
Rasim BELGE, Aksaray Ortaköy Kaymakamı
Ali Rıza ÖZDEMİR, Aksaray Ortaköy Belediye Başkanı

Düzenleme Kurulu

Tayfun ÇELİK, Aksaray Belediyesi Başkan Yrd.
Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, Aksaray Üniversitesi Rektör Yrd.
Mustafa DOĞAN, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü
Öğr. Gör. Zeynel Abidin KOYUNCU, Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Muhammet SARI
Doç. Dr. Ramazan ATA
Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Öğr. Gör. Murat AKIL
Arş. Gör. Efe Numan CAN
Arş. Gör. Mehmet ÖZKAYA

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Funda KARA, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Sergii V. SOROKİN, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fadime Şimşek İŞLİYEN, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Halide IMAMOVA, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. İrina POKROVSKA, Ukrayna Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi
Doç. Dr. Muhittin TURAN, Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Paşacan KENCAYEVA, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Şahine IBRAHIMOVA, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Tatiana TIMKOVA, Ukrayna Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulmuttalip İPEK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ESKİN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çetin YILDIZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK, Düzce Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Garip AYDIN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan EKİCİ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALTUĞ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal GEZEN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rauf Kahraman ÜRKMEZ, Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep ERTUĞAY, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan ÜKTEN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz EVAT, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan KOÇAK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Gülperi MEZKİT SABAN, Aksaray Üniversitesi
Dr. Necla DAĞ, Aksaray Üniversitesi


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme Son Tarih:  15 Nisan 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Nisan 2021
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 14 Mayıs 2021

Sempozyum Programının Yayınlanması: 20 Mayıs 2021
Sempozyum Tarihi: 26-28 Mayıs 2021

 


SEMPOZYUM SEKRETERYA&İLETİŞİM

Bildiri özetlerinin gönderimi ve iletişim için aşağıdaki e-posta adresini kullanınız. 

E-posta: bizimyunus@aksaray.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Telefon: 0382 288 2613

Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Telefon: 0382 288 2142


Uluslararası Bizim Yunus Sempozyumu (2021) Özet Metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Bizim Yunus Sempozyumu (2021) Tam Metin kitabna buradan ulaşabilirsiniz.