Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Aksaray, İlim ve Medeniyet Merkezlerinden Birisidir

Aksaray’ın tarihi, kültürü, sanatı, dini, siyaseti, ekonomisi, edebiyatı, mimarisi… Tüm bu detaylara dair kapsamlı bilgilerin, bilimsel bir disiplin içerisinde sunulduğu “Aksaray Sempozyumu” başladı. Sempozyuma bu yıl 14 tematik alanda 54 sözlü bildiri sunuldu. Böylece, üç yılda sunulan bildiri sayısı 272’ye ulaşmış oldu.

- Aksaray’la Alakalı Tüm Detaylar Çalışılıyor -

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üçüncüsü bu yıl düzenlenen sempozyumun açılış töreninde konuşan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, şehirle alakalı tüm detayların yer aldığı önemli bir birikimin oluşmasını hedeflediklerini belirtti. Salihler şehri Aksaray’la alakalı, geçmişten bugüne kadar yaşanan gelişmelerin ele alındığı sempozyumu önemsediklerine dikkat çeken Prof. Özçifçi, “Yurtiçinden ve yurtdışından sempozyuma katılan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca bu gibi etkinlikler yoğun bir çalışmayla şekilleniyor. Etkinliğin hazırlanmasına katkı sunan ve emek veren tüm kurumlarımızla çalışanlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

- Şehirleri, Kültürel Birikim Güçlü Kılar -

Şehirleri güçlü kılan etkenlerin başında tarihi ve kültürel birikimin geldiğini ifade eden Aksaray Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, bilim, sanat, mimari ve edebi alanda zengin bir birikime sahip olan Aksaray’ı anlatan her nevi çalışmayı ve ortaya konulan fikirleri önemsediklerini vurguladı. Türkiye’nin ilim ve medeniyet merkezlerinden birisi olan Aksaray’ın, derin tarihi geçmişiyle, ilk çağlardan itibaren önemli bir yerleşim alanı olduğunu kaydeden Loğoğlu, “Bu coğrafyada yaşayan insanlar kültür ve medeniyet sahasında kıymetli ürünler çıkarmışlardır. Selçuklularla başlayan, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyetle devam eden süreçte Aksaray, hatırı sayılır derecede âlim, zahit, şair, yazar, sanatkâr ve devlet adamı yetiştirmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde ilim ve sanat alanında parlak bir dönem yaşayan Aksaray Medreselerinde, dönemin bilginleri önemli alanlarda dersler vermişlerdir.  Bu sempozyum, Aksaray’ın derinliklerinin bilimsel olarak ortaya çıkartılması açısından önem arz etmektedir” dedi.

- Merkezimiz Şehre Açılan Bir Penceredir -

Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Yıldız ise Merkezin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 2015 yılında teşkilatlanmayı tamamladıklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi: “Üç ana konu belirledik. Bunlardan ilki, ‘Bilgiden İrfana Somuncu Baba Buluşmaları.’ Bu kapsamda ülkemizin birikimleri ile öğrencilerimizi ve Aksaray’ımızı buluşturuyoruz. Yakın zamanda 10’uncu toplantımızı icra edeceğiz. İkinci projemiz ise Aksaray’ın her bakımdan kalkınmasına ve büyümesine yardımcı olan, şehrin büyüklerinin hayat hikâyelerini belgeselleştirmek ve kitaplaştırmak oldu. Bu kapsamda belgeselin ilk bölümü yayınlandı ve kitap basıldı; ikinci bölüm için hazırlıklarımız devam ediyor. Üçüncü etkinliğimiz ise ‘Uluslararası Aksaray Sempozyumu.’ Bu etkinliklerle Merkezimiz, Üniversitenin şehre açılan penceresi konumundadır.” Yapılan konuşmaların ardından “Geçmişten Günümüze Aksaray ve Değerleri” konulu açılış oturumu gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncer Baykara, “Selçuklu Devrindeki Aksaray’a Dair Gözlemlerim” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Erdoğan Boz’un, “Hakiki Divanı’nda Eski Oğuz Türkçesi Üzerine” isimli konuşmasının ardından kürsüye gelen Doç. Dr. Nevzat Topal ise “Türkiye Selçukluları Devrinde Aksaray ve Çevresinde Siyasi Gelişmeler” konusunda bilgiler verdi.

Üç gün sürecek olan sempozyum ASÜ’nün ev sahipliğinde, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.