Aksaray Üniversitesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

III. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU (25-27 EKİM 2018)

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Üniversiteler; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, bölgesel analiz çalışmaları ve bulundukları şehirlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve ulusal kalkınmada önem arz etmektedir. Bu çerçevede; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi ve Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İlki 27-29 Ekim 2016, ikincisi 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda; uluslararası düzeyde bilim insanlarını, Aksaray İli ile ilgili tüm değerleri bilimsel bir disiplin içerisinde teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmiştir.

 

III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun açılışı konuşmasını yapan Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, bu sempozyumum kendileri açısından kıymetli olduğunu ve şehirle alakalı tüm detayların yer aldığı önemli bir birikimin oluşmasını hedeflediklerini belirtti. Salihler şehri Aksaray ile alakalı, geçmişten bugüne kadar yaşanan gelişmelerin ele alındığı sempozyumu önemsediklerine dikkat çeken Prof. Özçifçi, “Yurtiçinden ve yurtdışından sempozyuma katılan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca bu gibi etkinlikler yoğun bir çalışmayla şekilleniyor. Etkinliğin hazırlanmasına katkı sunan ve emek veren tüm kurumlarımızla çalışanlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

 

Aksaray Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, bilim, sanat, mimari ve edebi alanda zengin bir birikime sahip olan Aksaray’ı anlatan her nevi çalışmayı ve ortaya konulan fikirleri önemsediklerini vurguladı. Türkiye’nin ilim ve medeniyet merkezlerinden birisi olan Aksaray’ın, derin tarihi geçmişiyle, ilk çağlardan itibaren önemli bir yerleşim alanı olduğunu kaydeden Loğoğlu, “Bu coğrafyada yaşayan insanlar kültür ve medeniyet sahasında kıymetli ürünler çıkarmışlardır. Selçuklularla başlayan, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyetle devam eden süreçte Aksaray, hatırı sayılır derecede âlim, zahit, şair, yazar, sanatkâr ve devlet adamı yetiştirmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde ilim ve sanat alanında parlak bir dönem yaşayan Aksaray Medreselerinde, dönemin bilginleri önemli alanlarda dersler vermişlerdir.  Bu sempozyum, Aksaray’ın derinliklerinin bilimsel olarak ortaya çıkartılması açısından önem arz etmektedir” dedi.

Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Yıldız ise Merkezin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 2015 yılında teşkilatlanmayı tamamladıklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi: “Üç ana konu belirledik. Bunlardan ilki, ‘Bilgiden İrfana Somuncu Baba Buluşmaları.’ Bu kapsamda ülkemizin birikimleri ile öğrencilerimizi ve Aksaray’ımızı buluşturuyoruz. Yakın zamanda 10’uncu toplantımızı icra edeceğiz. İkinci projemiz ise Aksaray’ın her bakımdan kalkınmasına ve büyümesine yardımcı olan, şehrin büyüklerinin hayat hikâyelerini belgeselleştirmek ve kitaplaştırmak oldu. Bu kapsamda belgeselin ilk bölümü yayınlandı ve kitap basıldı; ikinci bölüm için hazırlıklarımız devam ediyor. Üçüncü etkinliğimiz ise ‘Uluslararası Aksaray Sempozyumu.’ Bu etkinliklerle Merkezimiz, Üniversitenin şehre açılan penceresi konumundadır.” dedi.

 

Protokol konuşmalarının ardından, “Geçmişten Günümüze Aksaray ve Değerleri” konulu açılış oturumu gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncer Baykara, “Selçuklu Devrindeki Aksaray’a Dair Gözlemlerim” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Erdoğan Boz’un, “Hakiki Divanı’nda Eski Oğuz Türkçesi Üzerine” isimli konuşmasının ardından kürsüye gelen Doç. Dr. Nevzat Topal ise “Türkiye Selçukluları Devrinde Aksaray ve Çevresinde Siyasi Gelişmeler” konusunda bilgiler verdi. Sempozyumun kapanış oturumunda Prof. Dr. Necmettin Aygün “Aksaray’ın Yönetimi ve Yönetimde Ateşoğullarının Etkinliği,” Doç. Dr. Sırrı Hakan Kırımlı ise “Aksaray’da Kırım Tatarlarının Yerleşimi” başlıklı sunumlarını yaparak sempozyuma katkı sağlamışlardır. III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun kapanış oturumunda konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yusuf Şahin, imparatorluk bakiyesi bir ülke olan Türkiye’de farklı renklerin bir arada yaşadığını, bunun bazen “mozaik” şeklinde tarif edildiğini, ancak “ebruli” ifadesinin çok daha sıcak olduğunu kaydetti. Ebru’da farklı renkler olmakla birlikte, ahenkli bir geçişin de söz konusu olduğuna dikkat çeken ASÜ Rektörü, “Çok sayıda ülkede şehitliği olan bir ülkeyiz ve fedakâr bir ecdâdın torunlarıyız. Biz, bu gerçeklere göre çalışmalarımızı planlıyoruz. Göreve geldiğimizde 400 civarında yabancı öğrencimiz vardı. Bugün, 41 farklı ülkeden bin 350 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Hedefimiz, 2023 yılına geldiğimizde, mümkünse her dört öğrenciden birisinin farklı ülkelerden olmasıdır” dedi. Gerçekleştirilen sempozyumu önemsediklerini ve ileriki yıllarda Aksaray’ın tüm ayrıntılarına dair önemli bir külliyâtın ortaya çıkacağını söyleyen Şahin, “Bir yere âşık değilseniz başarılı da olamazsınız, mutlu da. Göreve geldiğimiz andan itibaren, yaşadığımız şehre dair iz bırakacak çabaların içinde olduk. Sempozyum da bunlardan birisi. Aksaray’a âşık şekilde çalışıyoruz. Aksaray’ın tüm detaylarını, bilimin evrensel ölçeği içerisinde akademinin yararlandığı bir kaynağa dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu sempozyum ilerledikçe ortaya ciddi bir külliyât çıkacak” dedi. Şahin, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan tüm kurumlara ve çalışanlarına da teşekkür ettiklerini vurguladı.

 

Üç gün süren III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda toplamda 52 sözlü bildiri sunulmuştur.  Ukrayna, Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Rusya ve Gürcistan’dan katılım sağlayan akademisyenler, toplamda 6 bildiri ile sempozyuma katkıda bulunmuşlardır. Sempozyumda; 13 tematik alanda sunumlar yapılmış olup eş zamanlı 3 farklı salonda toplam 14 oturum gerçekleştirilmiştir. “Geçmişten Günümüze Aksaray ve Değerleri”, “Sanat Eserleri”, “Mimarî”, “Edebiyat”, “Tasavvuf”, “Geçmişten Günümüze Aksaray’da Gündelik Yaşam / Kadın”, “Tarih Öncesi Dönemlerde Aksaray”, “Tarihte Aksaray”, “Tarım-Sanayi-Ekonomi”, “Şehirleşme ve Şehircilik Bakımından Aksaray”, “Dünden Bugüne Aksaray” III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda üzerinde durulan tematik konu başlıklarıdır.

 

III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun üçüncü gününde Aksaray İl Kültür Müdürlüğünün rehberliğinde; Selime Katedrali, Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Ağzıkarahan, Saratlı ve Aksaray Müzesine gezi düzenlenmiş, böylelikle sempozyuma katılan misafirlerimize Aksaray İlinin doğal ve kültürel değerleri tanıtılmıştır.

 

Sempozyumun gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen ve katılımlarıyla bizleri şereflendiren akademik camiamıza, misafir dinleyicilerimize ve öğrencilerimize; Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına

Dr. Mehmet Sami YILDIZ